સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ મેમોરિયલ સોસાયટી ખાતે વીજ વપરાશ માટે સોલાર માટેના ટેન્ડર ની નોટિસ

Trusties


Shri Dinsha Zaverbhai Patel

Chairman

Shri Ramubhai Sankarlal Patel

Secretary

Shri Balubhai Baldevbhai Patel

Joint Secretary/ Treasurer

Smt. Giraben Satishbhai Patel

Trustee

Shri Siddharthbhai Chimanbhai Patel

Trustee

Shri Babubhai Meghjibhai Shah

Trustee

Shri Mohanbhai I. Patel

Trustee

Shri Bhikhabhai Zaverbhai Patel

Trustee

Smt. Niranjanaben Mukulbhai Kalarthi

Trustee

Shri Kamleshbhai Maganbhai Patel

Trustee

Shri Harshadbhai M. Desai

Trustee

Shri Chimanbhai Agrawal

Trustee

Shri Mehulbhai Satishbhai Patel

Trustee

Shri Niranjan P Patel

Trustee

Shri Girishkumar Manilal Patel

Trustee

Dr. Himanshu V. Patel

Trustee

Shri Ashesh Dilipbhai Bhakt

Trustee